• (⋅⋅)
 • [⋅⋅]
 • {⋅⋅}
 • <⋅⋅>
 • │⋅⋅│
 • [⋅⋅[
 • ]⋅⋅]
 • ]⋅⋅[
 • [⋅⋅)
 • {⋅⋅
 • │⋅⋅
 • ×
 • éq
 • $$
 • α
 • β
 • γ
 • δ
 • ε
 • ζ
 • η
 • θ
 • ι
 • κ
 • λ
 • μ
 • ν
 • ξ
 • ϑ
 • π
 • ρ
 • ς
 • σ
 • τ
 • υ
 • φ
 • χ
 • ψ
 • ω
 • Γ
 • Δ
 • Θ
 • Σ
 • Φ
 • Ψ
 • Ω
 • Λ
 • Π
 • 𝒜
 • 𝒞
 • 𝒟
 • ×
 • ÷
 • Ω
 • ⦿
 • ©
 • ®
 • ×
Général αβγ ∈≤⊂ Html Autres

Des exercices de mathématiques niveau 3ème année secondaire sections scientifique

Sélectionner un chapitre

33 exercices

Exercice 3 --- (id : 7)

Généralités sur les fonctions: Exercice 3

Correction --- (id : 7)

Dhaouadi Nejib
Dhaouadi Nejib
31-05-2021 23:06:44

1) $$f(x)=\sqrt x+\frac {x+3}{x-2}$$
     $f(x)$ existe $\Leftrightarrow x\geqslant 0\ et \ x-2\neq 0$ $\Leftrightarrow x\in \left[{0,+\infty}\right[╲\left\{{2}\right\}$ $\Longrightarrow \boxed{D_f=\left[{0,+\infty}\right[╲\left\{{2}\right\}}$
2) $$f(x)=\frac {1}{x^2+x-2}$$ 
     $f(x)$ existe $\Leftrightarrow x^2+x-2\neq 0$ $\Leftrightarrow x\neq 1$ et $x\neq -2$ $ \Leftrightarrow x \in \Bbb R╲\left\{{1,-2}\right\} $ $\Longrightarrow \boxed{D_f=\Bbb R╲\left\{{1,-2}\right\} }$
3) $$f(x)=\frac{-3}{\left|{x}\right|-2}$$ 
    $f(x)$ existe $\Leftrightarrow \left|{x}\right|-2\neq 0 \Leftrightarrow \left|{x}\right|\neq 2\Leftrightarrow x\neq-2\; et  \; x\neq 2$ $\Longrightarrow \boxed{D_f=\Bbb R╲\left\{{-2,2}\right\} }$
4) $$ f(x)=\frac{x+1}{x^2+4}$$
     $\forall x \in \Bbb R \; x^2+4\geqslant 4 \; donc \;non \;nul$ $\Longrightarrow \boxed{D_f=\Bbb R}$

Dhaouadi Nejib
Dhaouadi Nejib
17-09-2021 18:48:53

5)
$$f(x)=\frac{\sqrt{1-x^2}}{1-\sqrt{x+2}}$$
$f(x)\; existe\; \Leftrightarrow $ $1-x^2 \geqslant 0, x+2 \geqslant 0\;$ $et\; 1-\sqrt{x+2}\neq 0$
 ou encore $x \in \left[{-1,1}\right]$ et $1-\sqrt{x+2}\neq 0$
Or $1-\sqrt{x+2}= 0$ $\Leftrightarrow 1=\sqrt{x+2}$ $\Leftrightarrow x+2=1 \;et\; x\geqslant -2$ ou encore $x=-1$
Alors $\require{ams} \boxed{D_f=\left]{-1,1}\right]} $
6)
$$ f(x)=\sqrt{1-\frac{4}{x^2}}$$
$f(x)\; existe \Leftrightarrow $ $x\neq 0\; et 1-\frac{4}{x^2}\geqslant 0$ $\Leftrightarrow x\neq 0\;et \frac{4}{x^2}\leqslant 1$ $\Leftrightarrow x\neq 0\;et\; x^2-4\geqslant0$ $\Leftrightarrow x\in \left]{-\infty,-2}\right]\cup\left[{2,+\infty}\right[$  $\Longrightarrow  \require{ams} \boxed{D_f= \left]{-\infty,-2}\right]\cup\left[{2,+\infty}\right[} $
 

Connectez-vous pour partciper à la correction de l'exercice

Séries d'exercices en ligne

Autres documents

Niveaux scolaires

Programmes de mathématiques

Mes logiciels

Manuels scolaires

Divertissements

Sujets de bac